หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการปั๊มคอนกรีต

3744
PST Group จัดอบรมหลักสูตร ให้แก่พนักงานบริการปั๊มคอนกรีต เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิด โดยใช้ประสบการณ์ ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ต่อไป


ประธานกล่าวเปิดงาน


ทางผู้บริหารร่วมตอบคำถามให้กับพนักงาน


หัวหน้าแผนกบริการปั๊มคอนกรีต อบรมพนักงานในหัวข้อเรื่อง การตรวจสอบความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน

ช่วงสุดท้ายของการฝึกอบรม ได้มีการแสดงความเห็นร่วมกันกับพนักงาน