PST Group ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม – ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

28/11/2021 | 3600
PST Group ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม – ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
        เมื่อวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 ทาง PST Group ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม – ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดย อาจารย์เทอดศักดิ์ พานทอง วิทยากรในการอบรม