ต.ค. 60 ที่ผ่านมา PST. ได้เปิดและเข้าอบรม ตัวแทนจำหน่าย หจก.ลีวันชัย จ.เชียงราย เพื่อจัดจำหน่าย เครื่องพ่นสี GX21 ในพื้นที่

19/10/2017 | 303531
ต.ค. 60 ที่ผ่านมา PST. ได้เปิดและเข้าอบรม ตัวแทนจำหน่าย หจก.ลีวันชัย จ.เชียงราย เพื่อจัดจำหน่าย เครื่องพ่นสี GX21 ในพื้นที่