ท่อรีดิวส์ 1200 mm EVERDIGM

Product Code:  C01-0016E
S/N:  H2990030

ความยาวท่อ 120  เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อด้านหน้ารอบนอก 15 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อด้านหน้ารอบใน 12.4 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อด้าหลังรอบนอก 16.7 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อด้านหลังรอบใน 14.5 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 1.4 เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898