Search

 
Found: 119
Where: tags — PST Group [x] บริการตรวสอบหน้างานฟรี [x] รถปั๊มคอนกรีตPST [x]

มาตรฐานและวิธีการทำงานสำหรับคอนกรีต

การที่จะให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่ดี จะต้องประกอบไปด้วยการเลือกใช้คอนกรีตประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ และขั้นตอนการทำงานคอนกรีตที่ดี ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จึงจะได้คุณภาพของงานที่ดี...

วิธีการฉาบปูน

งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อทั้งหมด ผนัง คสล. และงานฉาบปูนโครงสร้าง คสล. เช่น เสา คาน และท้องพื้นในส่วนที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ยกเว้นฝ้าเพดานส่วนที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูป...

ชนิดของปูนฉาบสำเร็จรูป

ชนิดของปูนฉาบสำเร็จรูป อยากได้ผนังฉาบปูน ที่เนียนเรียบสวย ...ต้องใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปเพราะเป็นทางเลือกสำหรับยุคนี้ ทำให้คุณตัด ปัญหา เรื่องช่างไม่ร่อนปูน ไม่ร่อนทราย ไม่ล้างทราย...

ตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ CONCRETE PLACING BOOM

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเป็คชั่น ได้เข้าตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์...

เทรนด์ล่าสุดในการออกแบบและก่อสร้างตึกระฟ้า

ในปัจจุบัน มีจำนวนตึกระฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และพบได้ทั่วไปในเขตเมืองเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ทั้งนี้ พื้นที่ใดที่มีตึกระฟ้าเยอะๆ มักพบว่าจะมีค่าเช่าพื้นที่ หรือค่าที่ดินที่มีราคาแพง...

ไกด์สำหรับการเลือกบริษัทก่อสร้างที่ใช่สำหรับสิ่งก่อสร้างของคุณ​

เมื่อคุณวางแผนจะสร้างบ้านในฝันหรือตกแต่งบ้านเก่าเสียใหม่ ความยากคือการหาบริษัทก่อสร้างที่เชื่อใจได้ที่จะทำงานสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดในราคาที่รับได้ด้วยปัญหาที่น้อยที่สุด...

ชุดประแจบล็อก

บทความ : ชุดประแจบล็อก ลูกบล็อก (ชุดประแจบล็อก) ชุดประแจบล็อค เครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันโบลท์/นัต เข้าหรือคลายออก โดยมีขนาดของลูกบล็อกและด้ามจับที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 12 Next
  relevance date