Search

 
Found: 51
Where: tags — PST Group [x] จำหน่ายรถปั๊ม [x] บ [x]

ประแจ (WRENCH)

... จะทำมาจากเหล็กกล้าผสมโครเมียมและวานาเนียมและจะขึ้นรูปด้วยวิธีการตีขึ้นรูปเช่นเดียวกับแรก คราวนี้เรามาทำความรู้จักประแจชนิดต่างๆ กันเลยครั (1) ประแจปากตาย (Fixed Wrench) ประแจชนิดนี้ทำมาจากเหล็กเพียงชิ้นเดียว ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date