ปั๊มลาก Line Pump เทพื้นโกดังโรงงานถังดอกบัวสามโคก จังหวัดปทุมธานี

06/06/2018 | 1974457

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
เทพื้นโกดังโรงงานถังดอกบัวสามโคก จังหวัดปทุมธานี