ปั๊มคอนกรีตบูม 40 เมตร เทพื้นคอสะพานทางด่วนศรีรัตน์

04/06/2018 | 2072251

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน ปั๊มคอนกรีตบูม 40 เมตร เทพื้นคอสะพานทางด่วนศรีรัตน์
ทีมงานรถปั๊มคอนกรีต  ปั๊มคอนกรีตบูม 40 เมตร เทพื้นคอสะพานทางด่วนศรีรัตน์