งานเทรีนปรับระดับพื้นฐาน หน่วยงาน260 MW HANUMAN WIND FARM PROJECT

29/04/2018 | 654095

รถปั๊ม P-4266
ยอดเทประมาณ  250  คิว