ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารสูง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้บริการ Placing Boom และทีมงานบ.พีแมชโปร ในการก่อสร้าง

12/03/2018 | 662280