ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทพื้นท่าเรือ

18/12/2017 | 686809

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน                                         
ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทพื้นท่าเรือ