ทีมช่างผู้ชำนาญงานเข้าให้บริการติดตั้ง Placing Boom ขนาด 32 เมตร ให้กับลูกค้า หน่วยงานกรุงเทพมหานคร เป็นชุดที่ 4 ของหน่วยงานนี้

06/12/2017 | 582259