ทีมช่างเข้าตรวจเช็คฟีดปั๊มตามรอบชั่วโมงการทำงานของปั๊มคอนกรีตเพื่อเตรียมความพร้อมที่ศูนย์บริการ พีแมชโปร

28/09/2017 | 322108