ปั๊มลาก Line Pump เทถนนรอบโรงงานลักกี้ ริช สามโคก

403603

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน                                         
เทถนนรองโรงงานลักกี้ ริช สามโคก  ปั๊มลาก Line Pump