ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร เทคานคอดิน อาคาร B-QUIK บางบอน

1512789

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน                                         
เทคานคอดิน อาคาร B-QUIK  บางบอน   รถปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 32 เมตร