ปั๊มลาก Line Pump ต่อเติม เทพื้นโกดัง จังหวัดปทุมธานี

432323

ปั๊มลาก Line pump   เทงานต่อเติม พื้นโกดัง จังหวัดปทธานี

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน                                         
ต่อเติมเทพื้นโกดัง จังหวัดปทุมธานี  ปั๊มลาก Line Pump