ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร เทคานคอดิน บ้านพักอาศัย จ.ปทุมธานี

448140


ทีมงานรถปั๊มคอนกรีต  ปั๊มบูม 32 เมตร เทงานคานคอดิน บ้านพักอาศัย
จังหวัดปทุมธานี


พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน                                         
เทคานคอดิน บ้านพักอาศัย จังหวัดปทุมธานี   รถปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 32 เมตร