ซ่อม-Standby หน้างาน

3618

Standby โดนช่างแผนกไฟฟ้า ศูนย์บริการ          แผนที่เข้าหน้างาน

  


เตรียมพร้อมเข้า Standby    หน่วยงาน อาคารโพธิญาณ จ.นครปฐม

  

คอนกรีตพร้อมเท หน่วยงาน อาคารโพธิญาณ จ.นครปฐม กับปั๊มบูม 43m.

   

ปั๊มบูม 43m. เทคอนกรีตพื้นอาคาร เทคอนกรีต จำนวนถึง 600 คิว

   

ช่าง Standby ตรวจเช็คระบบการทำงานปั๊ม และระบบการทำงานไฟปั๊ม  
   


ช่าง Standby ตรวจเช็คระบบการทำงานปั๊ม และระบบ PRESSURE ต่างๆ สามารถปั๊มคอนกรีตได้ไม่มีปัญหา

   

Tags : Standby