ทีมช่างศูนย์บริการควบคุมการสอบปรับ Level ให้กับพนักงานควบคุมปั๊มคอนกรีตและพนักงานขับรถ บริษัท พีเอสที ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส เพื่อยกระดับพนักงานให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มากยิ่งขึ้น

12/03/2018 | 498681