อบรม OJT พนักงานใหม่ประจำรถปั๊มคอนกรีต PST เพื่อเรียนรู้ และรู้จักระบบการทำงานก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริงประจำรถปั๊มคอนกรีต รุ่นที่ 1/61 โดยช่างผู้ชำนาญการแผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายศูนย์บริการ pmp

25/01/2018 | 504276
อบรม OJT พนักงานใหม่ประจำรถปั๊มคอนกรีต PST เพื่อเรียนรู้ และรู้จักระบบการทำงานก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริงประจำรถปั๊มคอนกรีต รุ่นที่ 1/61 โดยช่างผู้ชำนาญการแผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายศูนย์บริการ pmp

ช่างผู้ชำนาญการแผนกซ่อมบำรุงอธิบายวิธีการใช้งาน-การทำงานของรถปั๊มคอนกรีตและระบบไฮดรอลิคเบื้องต้น