ตัวแทนพนักงานบริษัท พีแมชโปร และพีเอสทีทรานสปอร์ต ร่วมโครงการ ครูอาสา ณ โรงเรียนคลองพระอุดม จ.ปทุมธานี โดยจัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 1 ปีการศึกษาเริ่มปี 2560

598544
ตัวแทนพนักงานบริษัท พีแมชโปร และพีเอสทีทรานสปอร์ต ร่วมโครงการ ครูอาสา ณ โรงเรียนคลองพระอุดม จ.ปทุมธานี
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 1 ปีการศึกษาเริ่มปี 2560