คลังสินค้าบริษัท PST ได้มีมาตรการ ตรวจรับของก่อนนำสินค้าเข้าคลังสินค้า

30/08/2021 | 2936
คลังสินค้าบริษัท PST ได้มีมาตรการ ตรวจรับของโดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนนำสินค้าเข้าคลังสินค้าใน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ✅