PST Group ได้ตรวจโควิดเชิงรุกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

08/07/2021 | 3134

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทางบริษัทพี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เห็นความสำคัญของพนักงานจึงทำการตรวจโควิดให้กับพนักงานทั้งบริษัทโดยทำการตรวจเชิงรุก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป   เพื่อช่วยให้บริษัทกำหนดแนวทางแก้ปัญหาได้ไวขึ้น และอาจช่วยให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด