ปัญหาการเชื่อมโลหะ (Metal Welding Problem)

25/02/2018 | 726705

ถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาการเชื่อม ทุกคนคงพอจะทราบกันดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานเชื่อมนั้นมีมากมาย สำหรับทุกท่านที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านงานเชื่อม วันนี้เราขอยกตัวอย่างปัญหาที่พบกันบ่อยครั้ง และมาทำความเข้าใจถึงปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขไปพร้อมๆ กัน

1. รอยกัดขอบ -
สาเหตุ
1). กระแสไฟเชื่อมสูงเกินไป
2). ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมสูงเกินไป
3). ระยะอาร์คสูงเกินไป
4). เอียงลวดเชื่อมมากเกินไป
การป้องกัน
1). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมาะสม
2). ใช้ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่เหมาะสม
3). รักษาระยะอาร์คให้เหมาะสม(ประมาณเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเชื่อม)
4). เอียงลวดเชื่อมในมุมที่ถูกต้อง

2. รอยเกย -
สาเหตุ
1). กระแสไฟเชื่อมต่ำเกินไป
2). ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมต่ำเกินไป
3). ระยะอาร์คสั้นเกินไป
4). เอียงลวดเชื่อมน้อยเกินไป
การป้องกัน
1). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมาะสม
2). ใช้ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่เหมาะสม
3). รักษาระยะอาร์คให้เหมาะสม
4). เอียงลวดเชื่อมในมุมที่ถูกต้อง

3. ตามดและโพรงอากาศ -
สาเหตุ
1). ชิ้นงานเชื่อมสกปรก
2). ลวดเชื่อมได้รับความชื้นมาก
3). ใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินไป
4). ส่ายลวดเชื่อมกว้างเกินไป
การป้องกัน
1). ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนเชื่อม
2). อบลวดเชื่อมก่อนการใช้งาน
3). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมาะสม
4). ควรส่ายลวดเชื่อมไม่เกิน 3 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม

4. สแล็กฝังใน -
สาเหตุ
1). ขนาดของลวดเชื่อมโตเกินไป สำหรับร่องเชื่อมนั้น ๆ
2). ไม่แคะสแล็ก หรือเคาะออกไม่หมดก่อนเชื่อมทับแนว
3). ร่องแนวเชื่อมแคบเกินไป
4). กระแสไฟเชื่อมต่ำเกินไป
5). ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมสูงเกินไป
การป้องกัน
1). เลือกใช้ขนาดของลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดของร่อง และความหนาของชิ้นงาน
2). เคาะสแล็กออก และทำความสะอาดให้ดีก่อนการเชื่อมชั้นต่อ ๆ ไป
3). เตรียมร่องแนวเชื่อมให้เหมาะสม 4). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมาะสม
5). เดินลวดเชื่อมด้วยความเร็วที่เหมาะสม


5. รอยปรุ -
สาเหตุ
1). ใช้กระแสไฟเชื่อมต่ำ หรือสูงมากเกินไป
2). ความเร็วในการเดินแนวเชื่อมไม่เหมาะสม
3). ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นไว้มากเกินไป
4). ระยะอาร์คสูงมากเกินไป
5). แผ่นเหล็กร้อนมากเกินไป
การป้องกัน
1). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมาะสม
2). ความเร็วในการเชื่อม และความกว้างในการส่ายลวดต้องสัมพันธ์กัน
3). ต้องอบลวดเชื่อมไล่ความชื้นออกก่อนให้ถูกต้อง
4). ระยะอาร์คต้องเหมาะสม และคงที่ตลอดการเชื่อม
5). หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อเนื่องนาน ๆ

6. รอยแตกร้าว -
สาเหตุ
1). มีการสะสมของไฮโดรเจนในเเนวเชื่อม
2). ความเปราะของแนวเชื่อม
3). ชิ้นงานเชื่อมมีความสกปรกของน้ำมัน สนิม จารบี และความชื้นเกาะติดอยู่มาก
4). ลวดเชื่อมได้รับความชื้นมากเกินไป
การป้องกัน
1). ใช้ลวดเชื่อมชนิดไฮโดรเจนต่ำ
2). อุ่นชิ้นงานก่อนเชื่อม
3). ทำความสะอาดบริเวณผิวของแผ่นชิ้นงานทุกครั้งก่อนเชื่อม
4). อบลวดเชื่อมไล่ความชื้นก่อนใช้งานที่มา www.thaikobe.com