หน้าที่ของ ระบบ SAFETY RELAY (5A17)

05/12/2017 | 655183ระบบ SAFETY RELAY ของระบบไฟฟ้าปั๊มคอนกรีตหน้าที่หลักของ SAFETY RELAY คือ ทำหน้าที่ตัดการทำงานของไฟฟ้าปั๊มคอนกรีต เมื่อมีการกด SW EMERGENCY หรือ SW ฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าจะทำการตัดการทำงานทันที เช่น ระบบยิง, ระบบเครื่องยนต์, ระบบ Boom จะหยุดการทำงานทันที

                     
SWITCH พร้อมกล่อง                                            SWITCH หลักการทำงาน ของ SAFETY RELAY (A517) ในระบบไฟฟ้าปั๊มคอนกรีต EVERDIGM จะจ่ายไฟบวกเข้า A1 ส่วนไฟลบจะใช้ต่อผ่าน SW EMERGENCY โดยต่อแบบอนุกรมเพื่อมาเข้าที่ A2 เมื่อมีการกด SW EMERGENCY
ตัวใดตัวหนึ่งระบบจะตัดการทำงานทันที และเมื่อเริ่มมีการใช้งานใหม่อีกครั้งต้องกด RESET ระบบใหม่ทุกครั้ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน ให้รู้และเตรียมตัวทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยมนการทำงาน