ความเข้าใจในเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม

28/09/2017 | 319978

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดความเร็วในการหมุนของวัตถุเช่นเพลาเครื่องยนต์ในรถ. อุปกรณ์นี้บ่งชี้ว่าวัตถุนั้นหมุนด้วยความเร็วเท่าใดในหน่วย รอบต่อนาที (RPM) การวัดความเร็วในการหมุนของวัตถุเป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนหรือระบบ. เครื่องวัดความเร็วที่มีอยู่ในหลายรูปแบบเช่นเครื่อวัดรอบแบบมือถือใช้สำหรับพกพาไปวัดได้สะดวก และยังมีเครื่องวัดรอบที่ติดตั้งอย่างถาวรเพื่อวัดรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบความเร็วในการหมุนและสามารถที่จะเตือนถ้าความเร็วที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป
เครื่องวัดรอบจะแบ่งออกเป็นสองประเภทขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลและเทคนิคการวัดดังต่อไปนี้
1. เครื่องวัดรอบแบบสัมผัสกับวัตถุ (Contact Type Digital Tachometer) เป็นเครื่องวัดความเร็วรอบที่ต้องสัมผัสกับกับเพลาหมุน ชนิดของเครื่องวัดความเร็วแบบนี้ได้รับการออกแบบปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า รอบการหมุนของเครื่องยนต์เป็นต้น เครื่องวัดรอบแบบสัมผัสกับวัตถุมีความสามารถในการวัดความเร็วต่ำประมาณ 0.5 รอบต่อนาทีและความเร็วสูงสุดที่ 10,000 รอบต่อนาทีและมีการติดตั้งชุดจัดเก็บข้อมูลคุณสมบัติของเครื่องวัดวามเร็วชนิดนี้มีจอแสดงผล LCD ที่ 5 หลักช่วงอุณหภูมิการดำเนินงานของ 0 ถึง + 40 ° C อุณหภูมิช่วงการจัดเก็บ – 20 ถึง + 55 ° C และความเร็วในการหมุนของประมาณ 0.5 ถึง 10,000 รอบต่อนาที
2. เครื่องวัดรอบแบบไม่สัมผัสกับวัตถุ (Non-Contact Type Digital Tachometer) เครื่องวัดรอบชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกับเพลาหมุน แต่อาศัยการติดเทปสะท้อนแสงที่เพลาหมุน และส่งแเสงเลเซอร์ชี้ไปยังเพลาหมุนและมันสามารถอ่านพัลซ์ที่สะท้อนกลับมาแล้วคำนวณเป็นความเร็วรอบที่หน้าจอ LCD ในหน่วยรอบต่อนาที (RPM) เครื่องวัดความเร็วรอบชนิดนี้สามารถวัดรอบจาก 1 ถึง 99,999 รอบต่อนาที มุมวัดน้อยกว่า 120 องศาและมีการแสดงผลที่ LCD เครื่องวัดรอบประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน มีความความถูกต้องแม่นยำสูงและมีขนาดกะทัดรัด
เครื่องวัดรอบโดยทั่วไปมีการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังเช่น วัดความเร็วของมอเตอร์ ตรวจสอบสายการผลิต วัดไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักรและรถยนต์ วัดความเร็วที่ใช้ในเครื่องบิน รถยนต์และยานพาหนะอื่นๆ แสดงให้เห็นอัตราการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์
ที่มา : http://euafp.org