พนักงานบริการหลังการขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

  • ประสานงานกับแผนกขายเครื่องจักรในการรับข้อกำหนดลูกค้า
  • บันทึกข้อมูลและประวัติของลูกค้า
  • เข้าพบลูกค้าตามแผน เข้าพบ  เพื่อให้บริการกับลูกค้า
  • ให้คำแนะนำในการใช้งานและสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ของเครื่องให้กับลูกค้า
  • ติดตามการใช้งานเครื่อง IMER ที่ส่งมอบกับลูกค้าแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • นำข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเสนอผ่านหัวหน้าแผนกเพื่อประสานงานการแก้ไขกับฝ่ายต่างๆต่อไป
  • ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานให้กับกับลูกค้า
  • สร้างภาพพจน์การบริการและเอาใจใส่ที่ดีต่อลูกค้า
  • แสดงการใช้งานเครื่องให้กับลูกค้า และสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อให้การขายประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงาน
สนใจร่วมงาน โทร : 098 275 9898