ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Piston pumps)

29/08/2017 | 9883
บทความปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Piston pumps)
ปั๊มแบบลูกสูบ แบบปรับค่าอัตราการไหลได้ ปั๊มแบบลูกสูบสามารถปรับจำนวนน้ำมันที่อยู่ในปั๊มได้ โดยการหมุนชาร์ฟที่มีแผ่น Swash plate ติดอยู่ด้วยทำให้เปลี่ยนมุมของแผ่น Swash plate ไปดันลูกสูบ ปั๊มแบบลูกสูบใช้กันมากในระบบไฮดรอลิกเนื่องจากเมื่อต้องการให้น้ำมันน้อยลง เราสามารถปรับเปลี่ยนความเอียงของแผ่น Swash plate และมีผลในทันที และเมื่อไม่มีการทำงานปั๊มสามารถหยุดการจ่ายน้ำมันได้ในทันที

หลักการทำงานของปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump)
แผ่น Swash plate ที่ติดกับตัว Shaft ของปั๊ม จะหมุนตามตัว Shaft ไปรอบๆ ที่แผ่น Swash plate จะมีสกรูให้สามารถขันปรับค่าความเอียงของแผ่น Swash plate ได้ จึงทำให้สามารถปรับค่าอัตราการไหลได้ เมื่อ Swash plate เริ่มหมุน ส่วนที่สูงของแผ่น Swash plate ไปสัมผัสกับด้านล่างของลูกสูบก็จะดันลูกสูบเข้า กลายเป็นจังหวะอัดของลูกสูบ เมื่อแผ่น Swash plate หมุนต่อไปจนถึงส่วนที่ต่ำของแผ่น Swash plate สัมผัสกับด้านล่างของลูกสูบ ทำให้ลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ออกกลายเป็นจังหวะดูดของลูกสูบ การทำงานจะสลับอย่างนี้เรื่อยไป เพื่ออัดฉีดน้ำมันไฮดรอลิกออกจากตัวปั๊มไปยังระบบไฮดรอลิกให้ทำงาน


ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบปรับค่าได้

รุ่น A Series

• ปั๊มแบบลูกสูบที่ปรับความจุได้ ( variable - displacement pumps )

ปั๊มแบบลูกสูบที่ปรับความจุได้
ปั๊มแบบลูกสูบที่ปรับความจุได้ ประกอบขึ้นจากลูกสูบหลายอัน บรรจุอยู่ในทรงกระบอกขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายกับลูกโม่ของปืนพก เครื่องยนต์ต่อกับทรงกระบอก และหมุนทรงกระบอก ทำให้กระบอกสูบยืดและหด โดยปลายของกระบอกสูบทุกอันต่อกับแผ่นจาน (Swash plate) เมื่อทรงกระบอกหมุน แผ่นจานทำมุมเอียงจะหมุนตาม และผลักให้กระบอกสูบชักเข้าและออก ในรูปภาพเมื่อแผ่นจานดึงกระบอกสูบออก มันจะเกิดสูญญากาศดูดน้ำมันออกจากถัง และเมื่อกระบอกสูบถูกอัดเข้า น้ำมัน ไฮดรอลิค จะถูกอัดเข้าไปในระบบ