WAGNER

WAGNER เริ่มผลิตสินค้าตั้งแต่ปี 1947 ผู้ผลิตเครื่องพ่นสี และอุปกรณ์จากประเทศเยอรมนี ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกด้านการผลิตเครื่องมือเครื่องจักร ตั้งแต่ระดับครัวเรือนขนาดเล็ก ผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องพ่นสีขนาดพกพา HVLP, เครื่องพ่นสีระบบ Airless, เครื่องพ่นสีระบบ Diaphragm Pump

PST ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนขายในประเทศไทย เพื่อจำหน่ายเครื่องมือพ่น ผสม และลำเลียงเคมี วัสดุผสมในงานก่อสร้าง พร้อมบริการหลังการขาย

Pages: 1 All