กิจกรรม : ตรวจสอบบำรุงกล้องวงจรปิดภายในหอพักพนักงาน

26/06/2017 | 9080
ตรวจสอบบำรุงกล้องวงจรปิดภายในหอพักพนักงาน เพื่อความปลอดภัย