กิจกรรม : ตรวจสอบบำรุงกล้องวงจรปิดภายในหอพักพนักงาน

26/06/2017 | 10046
ตรวจสอบบำรุงกล้องวงจรปิดภายในหอพักพนักงาน เพื่อความปลอดภัย