แนะแนวการศึกษาในระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

08/08/2019 | 421
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562  คุณนราธิป มาตราช  หัวหน้าแผนกบุคคล ได้เข้าแนะแนวการศึกษาในระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ