ประเภทของงานบริการงานเชื่อม แผนกเชื่อม ฝ่ายศูนย์บริการ

01/02/2018 | 348

ประเภทของงานบริการงานเชื่อม แผนกเชื่อม ฝ่ายศูนย์บริการ

            ประเภทของงานบริการงานเชื่อม แผนกเชื่อม ฝ่ายศูนย์บริการสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1.    บริการประกอบรถปั๊มบนรถบรรทุก เพื่อให้เช่าหรือขายแก่ลูกค้า ทั้งปั๊มลากและปั๊มบูม เมื่อมีการสั่งซื้อรถปั๊มคอนกรีตกับทางบริษัท ทางบริษัทจะทำการประกอบปั๊มคอนกรีตเข้ากับตัวรถ โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ ณ ศูนย์บริการภายในบริษัท

2.    บริการซ่อมรอยแตกร้าวของบูม, การซ่อมงานโลหะ เมื่อมีการเสียหายหรือผิดปกติเกี่ยวกับงานโลหะของรถปั๊มคอนกรีต เมื่อมีลูกค้าหรือผู้ประสานงานมาทางแผนกเชื่อม ทางแผนกจะทำการส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าซ่อมโดยสามารถที่จะเข้าซ่อมหน้างานหรือนำรถมาซ่อมในโรงซ่อมของบริษัทได้เลย

3.   งานเชื่อมซ่อมอาคารสถานที่ เช่น เชื่อมเสา, เชื่อมฝาท่อ ทางแผนกเชื่อมมีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่ซ่อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่เช่นเชื่อมเสา, เชื่อมประตูและงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับโลหะเช่นกัน

4.    งานเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้และอยู่ในรถปั๊ม เช่น ม้ารองท่อ, การเชื่อมท่อตัดต่อทั้ง Low Pressure และ High Pressure ทางแผนกเชื่อมมีหน้าที่ในการผลิตอุปกรณ์ที่ประกอบและใช้งานอยู่ภายในรถปั๊มเช่นกัน เช่นการเชื่อมท่อตัดต่อ การทำอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเช่น เหล็กรองในการพาดของท่อ (ม้ารองท่อ) และ ข้องอการเปลี่ยนทิศทางคอนกรีต (หัวมังกร)

5.    งาน PM ตรวจเช็คความหนาของท่อของรถปั๊ม พร้อมทั้งทำการเปลี่ยนท่อเมื่อความหนาของท่อน้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการปั๊มเสียจนใช้งานไม่ได้ระหว่างทำงาน (Break Down) ทางแผนกเชื่อมจึงกำหนดให้ต้องมีการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้กับความหนาของท่อในปั๊มต่างๆไม่ว่าจะเป็น รถปั๊มบูมคอนกรีต หรือ เพลซซิ่ง บูม   

6.     ดำเนินการติดตั้ง Placing Boom พร้อมทั้งดีดเลื่อนสำหรับบูมในอาคารสูงพร้อมทั้งดำเนินการรื้อถอน Placing Boom ที่ใช้งานเสร็จแล้ว นอกจากนั้นแผนกเชื่อม ยังมีความรับผิดชอบในการติดตั้ง, ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามระยะที่กำหนด, ดีดเลื่อนและรื้อถอนเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

 

รูปข้างล่างแสดงประเภทและบริการของแผนกเชื่อม ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ     

1.       บริการประกอบรถปั๊มบนรถบรรทุก เพื่อให้เช่าหรือขายแก่ลูกค้า

 

รูปที่ 1   ภาพประกอบการเจียรแต่งแชสซี

 

รูปที่ 2 รูปแสดงการเชื่อมรถปั๊ม


รูปที่ 3 รูปแสดงการยกปั๊มเพื่อประกอบเข้ากับตัวรถ


รูปที่ 4 รูปแสดงการวางปั๊มลงบนแชสซี

2. บริการซ่อมรอยแตกร้าวของบูม, การซ่อมงานโลหะ


รูปที่ 5 การเชื่อมปะผุรอยร้าวของบูม

3.       งานเชื่อมซ่อมอาคารสถานที่ เช่น เชื่อมเสา, เชื่อมฝาท่อ

 

รูปที่ 6 การเชื่อมซ่อมฝารองท่อ

4.         งานเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้และอยู่ในรถปั๊ม เช่น ม้ารองท่อ, การเชื่อมท่อตัดต่อท่อทั้ง Low Pressure และ High Pressure


รูปทึ่7 การเชื่อมตัดต่อท่อทั้ง Low pressure และ High pressure

5.       งาน PM ตรวจเช็คความหนาของท่อของรถปั๊ม, Placing Boom พร้อมทั้งทำการเปลี่ยนท่อเมื่อความหนาของท่อน้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนด


รูปที่8 การวัดความหนาของท่อ

  

รูปที่9 ภาพการจดบันทึกความหนาของท่อ

6.       ดำเนินการติดตั้ง Placing Boom พร้อมทั้งดีดเลื่อนสำหรับบูมในอาคารสูง


รูปที่10 รูปแสดงการยึดสตัดเพื่อดีดเลื่อน เพลซซิ่งบูม


รูปที่11 แสดงตำแหน่งตั้งและการทำงานของ Placing Boom


รูปที่12 แสดงการทำงานหน้างานของพนักงานในแผนกเชื่อม

       

รูปที่13 แสดงการทำงานในการเทคอนกรีตของ Placing Boom ในหน้างาน
บทความดีๆจาก ฝ่ายศูนย์บริการ บจก.พี แมชโปร